WildBerg@2009@(ʐ^NbNœj

ɓߍՂ2
ɓߍՂ-2F2009
Vocal :Rie
Guitar & Chorus:Tsuyoshi
Bass & Chorus:Hitoshi
Drums:Yukihiro

ɓߍՂ1
ɓߍՂ-1F2009
Guitar :Tsuyoshi
Bass :Hitoshi
Drums:Yukihiro

@
Main
Link
Copyright(C) Tsuyoshi Miyawaki@1999-2009. All rights reserved.